แผงโฆษณา
หมึกพิมพ์
เครื่องพิมพ์
ข่าวสาร
เกี่ยวกับเรา
วัสดุพิมพ์
E-mail: sahasticker@chaiyaboon.comss.sahasticker@gmail.comKK_digital@hotmail.com
...
โปรโมชั่น
สาขาปทุมธานี     26/9 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150                              โทร : 02-533-2533, 02-994-5199  แฟกซ์ : 02-997-3384 สาขาขอนแก่น     1/160-161 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000                              โทร : 043-243223  แฟกซ์ : 043-243223 มือถือ : 086-342-9715, 081-750-7659
Superb Supply Services for Signs & Digital
...
...
     
รางวัล - มาตราฐาน 
email: sahasticker@chaiyaboon.comss.sahasticker@gmail.com
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
26/9  หมู่ 3  ถ.ลำลูกกา  ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  จ. ปทุมธานี 12150  Tel: 02-533-2533, 02-994-5199    Fax: 02-997-3384
บริษัท สหสติกเกอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส  ด้วยประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนานในด้านสติกเกอร์ ไวนิล และเครื่องพิมพ์ INKJET บริษัทได้คัด สรรสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ ภายใต้ การทำงานตามระบบมาตรฐาน ISO9001 version 2000, ISO14001 version 2400 และ มรท. 18000 บริษัท สหสติกเกอร์ จำกัด มุ่งมั่นเพื่อการบริการที่เป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้ว่า “เป็นองค์การจรรยาบรรณ และนวัตกรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
วิสัยทัศน์  • เป็นองค์กรที่สร้างสิ่งใหม่ ๆ ควบคู่กับการพัฒนา         คุณภาพและบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า         พันธกิจ • สร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ • สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม • สร้างความพอใจให้กับลูกค้า • สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง • สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงาน • สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี และช่วยเหลือสังคม         ค่านิยม • ถูกต้อง ถูกใจ ถูกเวลา ถูกหลัก
บริษัท สหสติกเกอร์ จำกัด  ได้รับเกียรติประวัติ และความภูมิใจ  เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ใส่ใจ และตระหนักถึงสภาวะด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล  • ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 • ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 : 2007 • รางวัลการจัดการโรคเอดส์ในสถานประกอบการ ASOT ระดับแพลตตินั่ม • รางวัลความปลอดภัยดีเด่น ระดับจังหวัดปทุมธานี • รางวัลชมเชย สุดยอด SMEs แห่งชาติ  ครั้งที่ 4 • รางวัลด้านรางวัล Zero Accident ระดับทองแดง
พิมพ์แผนที่สาขาปทุมธานี
...
ปทุมวันจังหวัด กรุงเทพมหานคร
พิมพ์แผนที่สาขาขอนแก่น
ลำลูกกาปทุมธานี
สินค้าและบริการ
สติกเกอร์
ไวนิล
ฟเล็คซ
...
STICKER INDOOR
Poli-Tape
AVERY SERIES
Carbon Fiber
POLI-TAPE
KIWALITE SERIES
Sticker Indoor
CARBON FIBER SERIES
Kiwalite
SAS Decor Wall
SAS 3000
SAS 3000
Avery
SAS DECOR WALL
AVERY 300
AVERY 500
...
AVERY 4500
AVERY FASCAL 400 SERIES
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Flex สำหรับงานพิมพ์
...
Flex สำหรับงานตัด
...
...
SAS FLEX - FRONTLIT
STAR FLEX TEXTILE
STAR FLEX – SOLIT
STAR FLEX – BACKLIT
STAR  FLEX - FRONTLIT
SYX FLEX -BACKLIT
SAS FLEX – BACKLIT
...
...
...
...
...
...
...
...
น้ำมันล้างหัวพิมพ์
...
หมึกพิมพ์
...
Q-100
X-300
ECO-SOLVENT
MIMAKI INK
SURE COLOR INK
K700
DX5-INK
หมึกพิมพ์
...
...
...
...
...
...
...
TC200
SC 100/4
TC100 - 1L
น้ำมัน
น้ำมัน
...
...
...
I AM
EPSON
GRAPHTEC
MIMAKI
DGI
...
HIT-HEAT
R-JET5
...
OR-1806
PS-3204D
VE-3204D
VE-1804
PQ-3204
DGI
PS-3206D
...
...
...
...
...
...
SC-S30670
SC-B6070
SC-F6070
SC-B7070
SC-F7070
EPSON
...
SC-S50670
...
...
...
...
...
...
...
Almighty
...
เครื่องเจาะ Almighty
วัสดุ
I AM
...
...
...
FC-8600
CE-6000
...
GRAPHTEC
...
...
...
...
LED SPOT LIGHT
LED FULL COLOR
SINGLE COLORS
DOUBLE COLORS
LED  MODULE
ECO LIGHT BOX
...
ECO - LIGHT BOX
...
...
LED - SPOT LIGHT
...
...
...